Carmistin International demarează programul de start-up-uri sociale pentru dezvoltare sustenabilă națională – SUSTIN

 • Valoarea proiectului este de peste 13,7 milioane de lei, iar peste 98% din finanțare se va face prin Programul Operațional Capital Uman.
 • Grupul țintă este format din 112 persoane cu domiciliul în mediul rural sau urban din regiunile de implementare, mai exact Sud-Muntenia, Sud Vest și Vest, persoane care au absolvit cel putin studii medii și au intenția de a înființa o întreprindere socială într-una din regiunile de implementare ale proiectului.

Carmistin International implementează un proiect cu finanțare europeană în valoare totală de peste 13,7 milioane de lei pentru susținerea investițiilor în inițiative antreprenoriale sociale la nivelul regiunilor Sud-Muntenia, Sud Vest și Vest, prin înființarea a 29 de structuri de economie socială, în vederea dezvoltării economiei sociale și creșterii ocupării locurilor de muncă la nivel regional.

“Peste 112 persoane din regiunile Sud-Muntenia, Sud Vest și Vest vor participa la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului social, acreditate de ANC, cursuri în urma cărora se vor dobândi noi competențe și abilități în demararea și gestionarea eficientă a unor afaceri în domeniul vizat, precum și posibilitatea de transmitere a informațiilor și cunoștințelor dobândite către ceilalți membri fondatori ai societăților economice sociale și chiar către angajați, clienți sau beneficiari.

Acest program este menit să  ajute la dezvoltarea mediului economic și social la nivel regional dar și la creșterea ocupării forței de muncă în zonă, prin locurile de muncă nou create.

Nu în ultimul rând urmărim rezultate pe termen lung prin creșterea cuantumului ajutoarelor acodate la nivel regional pentru demararea unei afaceri în sectorul economiei sociale  și facilitarea accesului noilor antreprenori în economia socială la finanțări nerambursabile”, a declarant Andrei Brumaru, Manager de proiect în cadrul SUSTIN și Director Executiv Carmistin International.

Titlul proiectului este ”Start-up-uri Sociale pentru dezvoltare sustenabilă națională – SUSTIN” (cod MySMIS: 127434), iar valoarea acestuia este de 13,713,622.25 lei, din care peste 98% este finanțare nerambursabilă – 13,516,849.39, contribuția proprie fiind de 196,772.86 lei.

Perioada de implementare este de 36 luni (3 iunie 2019 – 2 iunie 2022).

Obiectivul general este susținerea investițiilor în inițiative antreprenoriale sociale la nivelul regiunilor Sud-Muntenia, Sud Vest și Vest, prin înființarea a 29 de structuri de economie socială, în vederea dezvoltării economiei sociale și creșterii ocupării forței de muncă la nivel regional.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 1. Creșterea nivelului de informare și conștientizare la nivelul Sud-Muntenia, Sud Vest și Vest cu privire la beneficiile economiei sociale, ale ocupării pe cont propriu și ale dezvoltării economice sustenabile la nivel regional.
 2. Dezvoltarea nivelului de competențe antreprenoriale în economie socială în rândul a 112 persoane și îndrumarea acestora în vederea realizării unui plan de afaceri și înființării de noi societăți economice sociale.
 3. Creșterea ratei de ocupare la nivelul regiunilor Sud-Muntenia, Sud Vest și Vest prin înființarea a 29 de societăți economice sociale și crearea a 93 de noi locuri de muncă.

Rezultatele principale obținute în urma implementării proiectului sunt:

 • Selecția, recrutarea în proiect și formarea profesională a 112 persoane, dintre care minim 30% trebuie să fie de gen feminin iar cel puțin două persoane trebuie să aibă domiciliul în mediu rural.
 • Selectarea celor mai bune 29 de planuri de afaceri elaborate de persoanele formate.
 • 29 de viitori antreprenori mentorați, consiliați în vederea demarării și gestionării efciente și sustenabile a unor noi afaceri în domeniul economiei sociale.
 • Acordarea a 29 de subvenții pentru înființarea de întreprinderi sociale sustenabile.
 • 4 subvenții a câte 54.000 euro (pentru înființarea a minim 2 locuri de muncă)
 • 20 subvenții a câte 69.950 euro (pentru înființarea a minim 3 locuri de muncă)
 • 5 subvenții a câte 99.950 euro (pentru înființarea a minim 5 locuri de muncă)
 • Minim 93 de locuri de muncă create în cadrul celor 29 de întreprinderi sociale înființate.

Personele care doresc să participe la programul de instruire și care iși doresc înființarea unei societăți economice sociale finanțate prin acest proiect pot solicita informații suplimentare la adresa sustin@carmistin.ro .

Carmistin International este parte a grupului Carmistin, unul dintre principalii jucători de pe piața agroalimentară din România. Carmistin reprezintă un model integrat, cu 6 linii de business. Grupul este prezent în întreaga țară prin produse, magazine, rețeaua proprie de distribuție sau furaje.

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *