Pachet de măsuri excepționale în sprijinul sectorului agroalimentar

Măsurile excepționale (anunțate la 22 aprilie) includ ajutoare pentru depozitarea privată pentru sectorul produselor lactate și cel al cărnii, autorizarea temporară ca operatorii din sectoarele grav afectate să-și autoorganizeze măsurile de piață și flexibilitate în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor de sprijinire a pieței. În plus față de aceste măsuri de piață, Comisia a propus să se permită statelor membre să utilizeze fonduri destinate dezvoltării rurale pentru despăgubirea fermierilor și a micilor întreprinderi din sectorul agroalimentar, cu cuantumuri de până la 5 000 EUR și, respectiv, de până la 50 000 EUR.

Măsurile de piață excepționale propuse la 22 aprilie sunt acum întru totul adoptate și publicate și includ:

  • Ajutoare pentru depozitarea privată: Comisia va sprijini acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a produselor lactate (lapte praf degresat, unt, brânză) și a produselor din carne (carne de vită, de oaie și de capră). Această măsură permite retragerea temporară a unor produse de pe piață, timp de minimum 2-3 luni și de maximum 5-6 luni. Cererile de participare la schemă vor putea fi transmise începând cu data de 7 mai 2020. Această măsură vizează stabilizarea pieței prin reducerea temporară a ofertei disponibile.
  • Flexibilitate pentru programele de sprijinire a pieței: Comisia va acorda flexibilitate în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor de sprijinire a pieței în sectorul vitivinicol, în cel al fructelor și legumelor, în cel al măslinelor de masă și al uleiului de măsline și în cel apicol, precum și a programului UE pentru școli (care vizează laptele, fructele și legumele). Această flexibilitate vizează limitarea ofertei disponibile din fiecare sector, pentru a determina reechilibrarea piețelor. În plus, va permite reorientarea priorităților în materie de finanțare spre măsuri de gestionare a crizelor.
  • Derogare temporară de la normele Uniunii în materie de concurență: Articolul 222 din Regulamentul privind organizarea comună a piețelor (OCP) permite Comisiei să adopte derogări temporare de la anumite norme ale UE în materie de concurență în situații de dezechilibre grave pe piețe. Comisia a adoptat astfel de derogări pentru sectorul laptelui, pentru cel al florilor și pentru cel al cartofilor. Aceste derogări le permit operatorilor să se auto-organizeze și să pună în aplicare măsuri de piață fiecare la nivelul său pentru a-și stabiliza sectoarele, cu respectarea funcționării pieței interne, pentru o perioadă maximă de 6 luni. De exemplu, sectorul laptelui va putea planifica în mod colectiv producția de lapte, iar sectorul florilor și cel al cartofilor vor putea retrage produse de pe piață. De asemenea, va fi permisă depozitarea de către operatori privați. Evoluțiile prețurilor de consum și orice eventuală împărțire a pieței interne vor fi monitorizate îndeaproape pentru a se evita efectele negative.

În plus față de cele sus-menționate, Comisia propune ca statele membre cărora le rămân fonduri destinate dezvoltării rurale să poată folosi banii respectivi în 2020 pentru a acorda sprijin fermierilor și micilor întreprinderi din sectorul agroalimentar. Acesta ar trebui să fie un sprijin imediat pentru cei care au cel mai mult de suferit din cauza crizei. Statele membre pot oferi un sprijin de până la 5 000 EUR/fermier și de până la 50 000 EUR/întreprindere mică. Aceste ajutoare sunt acordate în plus față de ajutoarele de minimis destinate sectorului agricol și față de ajutoarele de stat cu plafon majorat adoptate anterior. Propunerea trebuie trimisă spre aprobare Consiliului și Parlamentului.

Aceste măsuri urmează unui amplu pachet de măsuri adoptat anterior de Comisie. Măsurile respective acordau sprijin sectorului agroalimentar în această perioadă dificilă prin majorarea cuantumurilor ajutoarelor de stat, un nivel mai ridicat al plăților în avans și prelungirea termenelor pentru depunerea cererilor de plată. Flexibilitatea sporită în ceea ce privește normele politicii agricole comune vizează reducerea sarcinii administrative a fermierilor și a administrațiilor naționale.

Sectorul Conținutul Efectul dorit Temeiul juridic
Lapte și produse lactate Permisiunea ca organizațiile de producători recunoscute și alte organisme recunoscute să gestioneze oferta Durată de 6 luni Reechilibrarea ofertei pentru a o adapta la schimbarea cererii consumatorilor în contextul măsurilor de izolare legate de COVID-19 Articolul 222 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 (organizarea comună a piețelor)
Cartofi prelucrați Permisiunea ca organizațiile de producători recunoscute și alte organisme recunoscute să gestioneze oferta Durată de 6 luni Reechilibrarea ofertei pentru a o adapta la schimbarea cererii consumatorilor în contextul măsurilor de izolare legate de COVID-19 Articolul 222 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 (organizarea comună a piețelor)
Flori, bulbi etc. Permisiunea ca organizațiile de producători recunoscute și alte organisme recunoscute să gestioneze oferta Durată de 6 luni Reechilibrarea ofertei pentru a o adapta la schimbarea cererii consumatorilor în contextul măsurilor de izolare legate de COVID-19 Articolul 222 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 (organizarea comună a piețelor)
Fructe și legume, vin Flexibilitate sporită în ceea ce privește gestionarea programelor sectoriale (bugete naționale gestionate de statele membre) Reechilibrarea ofertei pentru a o adapta la schimbarea cererii consumatorilor în contextul măsurilor de izolare legate de COVID-19 Articolele 37, 53 și 173 coroborate cu articolul 227 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 (organizarea comună a piețelor) [adoptat astăzi, urmează publicarea în Jurnalul Oficial]
Fructe și legume, vin Flexibilitate financiară sporită în cadrul programelor sectoriale ale Uniunii, pentru a retrage produse de pe piață (distrugere, distilare, depozitare sau recoltare înainte de coacere) Reechilibrarea ofertei pentru a o adapta la schimbarea cererii consumatorilor în contextul măsurilor de izolare legate de COVID-19 Articolul 219 coroborat cu articolul 228 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 (organizarea comună a piețelor)
Fructe și legume, vin, apicultură și programul pentru școli Flexibilitate sporită pentru diferite scheme de sprijinire a programelor sectoriale Reechilibrarea ofertei pentru a o adapta la schimbarea cererii consumatorilor în contextul măsurilor de izolare legate de COVID-19, acordarea de flexibilitate în ceea ce privește programele în desfășurare Articolul 25 [programul pentru școli], articolul 38 [fructe și legume], articolul 54 [vin], articolul 57 [apicultură], articolul 70 litera (a) și articolul 219 coroborate cu articolul 228 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 (organizarea comună a piețelor)
Măsline de masă și ulei de măsline Flexibilitate sporită pentru diferite scheme de sprijinire a programelor sectoriale Acordarea de flexibilitate în ceea ce privește programele în desfășurare, în special în cazul celor afectate de criză Articolul 31 (măsline de masă și ulei de măsline) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 (organizarea comună a piețelor)
Ovine și caprine Depozitare privată Reechilibrarea ofertei pentru a o adapta la schimbarea cererii consumatorilor în contextul măsurilor de izolare legate de COVID-19 Articolul 18 alineatul (2) și articolul 223 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 (organizarea comună a piețelor)
Vin Flexibilitate sporită în privința normelor referitoare la drepturile de plantare Mai mult timp pentru ca producătorii să își îndeplinească obligațiile Articolul 221 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 (organizarea comună a piețelor)
Carne de vită Depozitare privată Reechilibrarea ofertei pentru a o adapta la schimbarea cererii consumatorilor în contextul măsurilor de izolare legate de COVID-19 Articolul 18 alineatul (2) și articolul 223 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 (organizarea comună a piețelor)
Brânză Depozitare privată Reechilibrarea ofertei pentru a o adapta la schimbarea cererii consumatorilor în contextul măsurilor de izolare legate de COVID-19 Articolul 219 alineatul (1) coroborat cu articolul 228 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 (organizarea comună a piețelor)
Lapte praf degresat Depozitare privată Reechilibrarea ofertei pentru a o adapta la schimbarea cererii consumatorilor în contextul măsurilor de izolare legate de COVID-19 Articolul 18 alineatul (2) și articolul 223 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 (organizarea comună a piețelor)
Unt Depozitare privată Reechilibrarea ofertei pentru a o adapta la schimbarea cererii consumatorilor în contextul măsurilor de izolare legate de COVID-19 Articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 (organizarea comună a piețelor)
Dezvoltare rurală Măsură temporară nouă Sprijin pentru fermierii și IMM-urile afectați de criză Propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 (sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din FEADR) – de adoptat de către Parlamentul European și Consiliu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.